ʼಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಸುನಂದಮ್ಮ -ನೂರರ ನೆನಪುʼ


ಉಪನ್ಯಾಸ: ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್‌.ರಾವ್‌
ದಿನಾಂಕ : 17-03-2019 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: