ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

13 March 2019ಉಪನ್ಯಾಸ

ಆ.ನೇ. ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಡಿ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌., ಎಂ.ಜಿ. ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ, ಸೋಸಲೆ ಅಯ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ
ವಿಷಯ:ವಿರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ಅವರ ಕೊಡುಗೆ
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಡಾ. ಮಂಗಳಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ
ದಿನಾಂಕ : 13-03-2019 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: