ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

22 February 2019ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿ -೪೭

ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ
ವಿಷಯ: ಪಂಚಕೇಶ್ವರ-ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್‌.ಪ್ರಭಾಕರ್‌
ಮೈಸೂರು ಲೇಖಕರು
ದಿನಾಂಕ : 22-02-2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಶಾ. ಬಾಲೂರಾವ್ ಮಾತಿನ ಮನೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: