ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

15 February 2019ಎಂ.ಎ.ಜಯಚಂದ್ರ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ

ವಿಷಯ: ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ ಕೊಡುಗೆ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
‌ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರು
ದಿನಾಂಕ : 15-02-2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: