ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

07 February 2019ಪಂಡಿತ ಓ.ಆರ್‌.ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ

ವಿಷಯ: ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕುರಿತು
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಡಾ. ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ
ದಿನಾಂಕ : 07-02-2019 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: