ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

20 January 2019'ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೬ʼ

'ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ೬ʼ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ದಿನಾಂಕ : 20-01-2019 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: