ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

07 January 2019ಹಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ದತ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಷಯ:ನಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು:ಶ್ರೀ ವೈ.ವಿ.ಗುಂಡೂರಾವ್‌
ದಿನಾಂಕ : 07-1-2019 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: