ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

05 January 2019ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿ -೪೬

ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ
ವಿಷಯ: ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ "ಕಾಡು ಕುದುರೆ" ಕವನ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಡಾ.ಹೆಚ್‌.ಶಶಿಕಲಾ
ದಿನಾಂಕ : 05-01-2019 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಶಾ. ಬಾಲೂರಾವ್ ಮಾತಿನ ಮನೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: